Talajtan – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Témakör, tanulási terület
Talajtan
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kreativitás és innováció
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végére a diákok, felfrissitik a már megszerzett tudásukat, ez alapul szolgál a további tanuláshoz.
Fogalmak
Arany féle kötöttségi szám
Szükséges eszközök
okostelefon, projektor, keverőtál , mérőhenger egyéb: föld, víz
Időtartam
1 tanóra
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

https://www.youtube.com/results?search_query=talajtan+aranyf%C3%A9le+gy%C3%BAr%C3%B3pr%C3%B3ba

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tekp-K5cB0w               

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Tankockák (Learningapps)
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Házi feladat, projektfeladat

A diákok a lakó környezetükben megfigyelik a talajokat, fotókat és jegyzeteket készítenek róla.